مسابقه ایت بال به مناسبت هفته دولت

این مسابقه روز جمعه مورخ 12 شهریور 95 در باشگاه هئیت بیلیارد لرستان ۲۰۱۶۰۹۰۲_۱۹۵۳۰۸با حضور 56 نفر از شهرهای.بروجرد.دورود.پلدختر.دره شهر.معمولان.خرم اباد گردید که در نهایت ارش خادمی از دورود با غلبه بر رضا مرادی از معمولان به مقام نخست دست یافت. مقام سوم مشترک نیز به امین سنجایی و دانیال قهرمانی از خرم اباد رسید