ماه: دسامبر 2016

پایان مسابقات ایت‌بال قهرمانی استان

هیات بولینگ و بیلیارد لرستان: مسابقات ایت بال قهرمانی استان لرستان با شناخت نفرات برتر پایان یافت.

دسامبر 10, 2016