جدول رنکینگ ایت بال استان لرستان سال 96

رنکینگ ایت بال سال 96

نام و نام خانوادگی امتیاز بهار امتیاز زمستان امتیاز پاییز امتیاز تابستان جمع امتیازات
1 بهزاد بهاروند 370 370
2 رضا مرادی 320 320
3 ایمان علیاری 270 270
4 امین سبزی 270 270
5 عرفان پیرداده 220 220
6 محمد زندباف 220 220
7 مهدی یاراحمدی 220 220
8 مصطفی رحمتی 220 220
9 فریدون گیو 170 170
10 سیررضا طاهری 170 170
11 محمد نظری 170 170
12 آرش خادمی 170 170
13 رضا لشنی 170 120
14 آرش دولتشاه 120 120
15 امیر فرج­زاده 120 120
16 محمد هاشمی 120 120
17 رضا بابابیک 120 120
18 امیر طاهری 120 120
19 امین ذهابی 120 120
20 حسین نظری 120 120
21 نیما طولابی 120 120
22 بهروز کوشکی 120 120
23 علیرضا احمد حسینی 120 120
24 مجتبی نیازی 120 120
25 رضا حسین­نژاد 70 70
26 عرفان مهرابی 70 70
27 رضا باباعلی 70 70
28 علی جمشیدی 70 70
29 رشید حکمت 70 70
30 مصطفی عبادی 70 70
31 امیر وروائی 70 70
32 میلاد میر 70 70
33 رامین مرادی 70 70
34 محمد امین لالی 70 70
35 مصطفی کاظمی 70 70
36 امیر احمدی 70 70
37 ابراهیم نیازی 70 70
38 امیر علیاری 70 70
39 محمودرضا فتاحی 70 70
40 محمد ایمانی 70 70
41 مهرداد تقوایی 70 70
42 مهدی قاسمی 70 70
43 رضا فولادی 70 70
44 علی کردی 70 70
45 رئوف دوستی 70 70
46 اوستا رضایی 70 70
47 رضا رحمتی 70 70
48 علی نوروزی 70 70