جلسه کمیته انضباطی هیئت بیلیارد استان لرستان

محرومیت بازبکن خرم ابادیکمیته انضباطی بعد از تشکیل جلسه در مورد جریانهای پیش امده در مسابقه ایت بال رنکینگ استان لرستان رای خود را اعلام کرد

در رای صادره امده است که اقای محمد (ارشد) نظری به مدت یکسال از تمامی فعالیتهای بیلیاردی  محروم شد

این محرومیت از تاریخ 23 اردیبهشت 96 اغاز و تا 22 اردیبهشت 97 به پایان میرسد