همایون دالوند مسئول کمیته انضباطی بیلیارد لرستان شد

طی حکمیاز سوی اقای رضا طولابی رئیس هیئت پر تلاش بیلیارد استان لرستان جناب اقای همایون دالوند مسئول کمیته انضباطی بیلیارد لرستان  معرفی شد. دالوند رئیس دفتر کل دادگاه انقلاب شهر ری و از سال 90 تا کنون مسئول دفتر دادگاه انقلاب استان نیز بر عهده ایشان میباشد.

همچنین دالوند دبیر هئیت کشتی استان نیز بوده

با ارزوی موفقیت برای این عزیز و در کل بیلیارد استان لرستان