نتایج رنکینگ اسنوکر بهار و تابستان 97 استان لرستان

جدول رنکینگ اسنوکر بهار و تابستان 97 استان لرستان

  نام و نام خانوادگی امتیاز بهار امتیاز تابستان امتیاز پاییز امتیاز زمستان جمع امتیازات
1 امین سبزی 370 370     740
2 آرش دولتشاه 270 270     540
3 سیاوش پاکدل 220 320     540
4 مجتبی کرمی 320 170     490
5 حسین سوری 220 220     440
6 اسماعیل صانعی 270 120     390
7 مصطفی کاظمی 120 270     390
8 مهدی  یاراحمدی 170 170     340
9 محمد محمودی 120 220     340
10 حسین پوشنده 120 220     340
11 امین پوشنده 220       220
12 فریدون گیو 220       220
13 عرفان پیرداده   220     220
14 نیما باقری طولابی 120 70     190
15 جاهد رحمتی 120 70     190
16 رشید حکمت 70 120     190
17 رضا فولادی 70 120     190
18 محمد نظری 70 120     190
19 رضا لشنی 70 120     190
20 امید شمس 170       170
21 اصغر امیران 70 70     140
22 محمد ابدلی 70 70     140
23 رضا  دلیخون 70 70     140
24 کامیار صامت زاده 120       120
25 بهزاد بهاروند 120       120
26 تارخ نواری 120       120
27 مصطفی رحمتی 120       120
28 امیر ورائی   120     120
29 حسین رحیمی   120     120
30 علی نوروزی   120     120
31 امیر صالحی   120     120
32 رامین نبی زاده   120     120
33 رامین مرادی 70       70
34 سلمان کشاورز 70       70
35 پیمان پوشنده 70       70
36 محمد دریایی 70       70
37 یاسین سر لک 70       70
38 آریا تقلینی 70       70
39 رضا زکی زاده 70       70
40 حسن زاده 70       70
41 میلاد دلیخون 70       70
42 علی واحدیان   70     70
43 بهروز کوشکی   70     70
44 فرشاد رضایی   70     70
45 سینا سرلک   70     70
46 محمد شیخی   70     70
47 امیر فراشی   70     70
48 امین ذهابی   70     70
49 مهدی رشیدی   70     70
50 امیر خاصیان   70     70
51 محمد فرهادی   70     70