چهارمین دوره رنکینگ پاکت بیلیارد بانوان لرستان در سال ۹۷

💥 به اطلاع ورزشکاران خانم می رساند، چهارمین دوره رنکینگ پاکت بیلیارد بانوان لرستان در سال ۹۷ روز جمعه مورخ ۱۰ اسفندماه ۹۷ راس ساعت ۹:۳۰ صبح در باشگاه ۱۴۷ بروجرد برگزار می شود.

⚡روابط عمومی هیئت بولینگ بیلیارد و بولس لرستان